huurvoorwaarden

Natuurlijk willen wij je als woningzoeker optimaal van dienst zijn. Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. 

Mensen in vaste dienst - arbeidsovereenkomsten onbepaalde tijd

Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij het bruto maandinkomen (incl. vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan minimaal 4 tot 5 x de huurprijs.

Tweeverdieners - arbeidsovereenkomsten onbepaalde tijd (40 uur en/of parttime)

Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Zelfstandige ondernemers - met de gedegen financieel en administratief track record

Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/balans te overleggen, tevens een prognose voor het nieuwe jaar.

Gepensioneerden

Indien u gepensioneerd bent, dient u door middel van jaaropgaven aan te tonen, wat uw bruto jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn. Wij zullen er rekening mee houden dat gepensioneerden circa 30% minder belasting betalen. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Eigen vermogen

Wanneer je beschikt over een eigen vermogen, kun je 10% van je eigen vermogen bij je bruto jaarinkomen optellen. Je dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld een kopie bankafschrift.

Aanvullende informatie

Je mag geen betalingsachterstand hebben bij de huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Bij twijfel of je aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal de individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden.

Bel ons voor een afspraak!