Overheid op rooftocht

Jongere mensen zullen bij “het kwartje van Kok” zoiets zeggen als, huh? of beter WTF. U hoort dat laatste woord wel meer.

De oudere lezer moet denken aan voormalig premier Kok die de ac- cijns op autobrandstof verhoogde. Het “miljardengat” in de begroting moest worden gevuld. De burger betaalde. Dat was 1991. Later be- loofde VVD-leider Rutte elke wer- kende Nederlander 1000 euro. Het geld ging naar de werkgevers en niet naar u. Het bleek een val- se verkiezingsbelofte. De burger weer de klos. Dat was 2016. Van- morgen keek ik naar omroep Wij Nederland. Daar zat minister-af van economische zaken. Zij steunt het “kinderregeerakkoord” en zei: ‘we doen alles voor de komende generaties’. Die opmerking stak als een wesp. Pijnlijk en het gif lang voelbaar. Vrijwel alle rotzooi in de maatschappij van nu is het gevolg van toenmalige beslissingen en het rechtse mantra liberalisering. In 2010 was het over met VROM.

De markt ging de woningbouw re- gelen. Nu duurt het bouwen van een “rijtje” ca. tien jaar. Een kale nieuwbouw-woning kost in Ne- derland € 400.000,00+. De burger draait op voor de gestegen kosten van materiaal en loon. Geen subsi- die, wel een hoge hypotheek want er moet gewoond worden. De vrij- stelling van de overdrachtsbelas- ting voor kopers tot 35 jaar wordt verhoogd naar € 510.000,00. Dat juich ik toe en de verkopers zien hierin een voordeel. Ik voorspel dat de prijzen van bestaande koopwo- ningen zo weer stijgen. Dus weer meer belasting, gelijk de WOZ. Alles voor de staatskas en de bur- ger is weer de klos. Kortom beste lezer, de overheid is op rooftocht. Past u op.