Kleiner en speciaal? Dan moet je bij ons zijn.

Of je nu als makelaar lid bent van NVM, VBO of Vastgoedpro, welke laatste brancheorganisatie in 2025 gaat fuseren met VBO, maakt voor jou als opdrachtgever niks uit. De uitkomst van het ‘makelproces’ is uiteindelijk de koopovereenkomst.

Dat ‘opstellen’ doet de makelaar zelf niet meer is mijn indruk. Tegenwoordig kunnen partijen ook digitaal ondertekenen. Dit door- kruist naar mijn idee het ‘toelichten en beantwoorden van vragen’ bij een belangrijk moment in je leven zoals je handtekening zetten en je huis verkopen of kopen natuurlijk. Waar grotere kantoren alles ‘automatiseren’ houd ik, als het kan, de laatste stap juist in ere. Ik neem de tijd en leg de werking van een over- eenkomst uit. Hoe zit het juridisch in elkaar en wat zijn de verplichtin- gen van alle partijen? Ik vraag me af welke makelaar die uitleg vandaag nog echt kan geven.

Zaterdag jl. las ik mijn mail en op mijn app: ‘we kiezen voor die makelaar wiens naam ook met de letter K, begint’. Wauw, ik was dus nummer 2. Die verkoper ging voor een ‘naam’ aan de koffietafel en dat mag. Ik zeg, kijk bij de verkoopop- dracht eens even verder.

Vraag jezelf af, of klein en speci- aal niet beter bij je past en met meer service natuurlijk. Bied jij mij als professionele makelaar, een verkoopkans? Dan betaal je bij een verkoopopdracht gegeven in het voorjaar van ‘24 een vast bedrag van € 2.995,00 inclusief BTW. Aandacht, aandacht en nog eens aandacht. Ik zeg, doen!

Voorjaarsactie bekijken?

Meer informatie